O BESNOJ KOBILI

fireshot-screen-capture-016-besnakobila_co_rs-web_archive_org_web_20131105190144_besnakobila_co_rs

STRIP

Izdavačko preduzeće Besna kobila osnovano je 2010. godine. Namera izdavača je da čitalačku publiku, pažljivim odabirom autora i naslova, učvrsti u veri da je strip istinska deveta umetnost te da objavljivanjem najkvalitetnijih svetskih (a i naših) stripova, prevashodno grafičkih romana, zauvek razbije famu o stripu kao petparačkoj zabavi. Od prvog izdanja, opredelili smo se da nam zarada ne bude u prvom planu već kvalitet, kako samog stripa, tako i kvalitet papira i štampe, a da i pored svega omogućimo našim čitaocima da stripove kupuju po pristupačnim cenama.
Ukratko, to je i naš moto: strip po svaku cenu, ali za kupca najpovoljniju.

KNJIŽEVNOST

Uporedo sa objavljivanjem grafičkih romana, od 2016. godine, objavljujemo i vredna dela beletristike, pre svega onih stranih autora koji nisu valjano predstavljeni kod nas, kao i onih domaćih autora za koje verujemo da predstavljaju budućnost domaće književnosti.

Osnivači

Predrag Mladenović i Goran Lakićević

lyon-2011-269