DEJAN ATANACKOVIĆ – ČOVEK BEZ JEZIKA I DRUGE PRIČE

Covek bez jezika naslovna

NOVA KNJIGA DOBITNIKA NIN-OVE NAGRADE

Dejan Atanacković – ČOVEK BEZ JEZIKA i druge priče

(edicija Posebna izdanja, 128 strana)

„Eto, na primer, kad se poruši zgrada, a susedni zidovi zadrže obrise njenih nestalih spratova, soba, stepeništa, potpornih greda, ostane taj duh, ta avet kuće, nešto što jeste a nije, nešto što nije a jeste. A kada se pogleda unutra, sve je tu, sasvim se jasno raspoznaje. I s tom se prazninom živi dok se živi, i ničim se ona ne da ispuniti sem odjecima i senkama. ”

… “Šta se to traži? Čega nema, a moralo bi ga biti? Otkud osećaj nelagode, izazvan minus-prisustvom neimenovanoga, a tako važnog? Autor je posegnuo za starim spisateljskim alatkama: kao u helenskoj drami, na početku se kaže šta je sadržaj povesti. Svi znaju šta će se na skeni dogoditi, te je stoga daleko važnije kako će stara priča biti ispričana. I to – kako – čini priču uzbudljivom. Svako je, dakle, u traganju. Svakom nešto nedostaje. Neprisustvo ima mnoštvo lica, a autor pokazuje univerzalne nedostatnosti života, jednu za drugom, kroz slike pojedinačnih sudbina, verujući da će pronicljivi čitalac umeti da ih iskoristi kao putokaze u sopstvenim traganjima.” Ana Stišović Milovanović

 

 

http://livecache.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/radio-beograd-3/3240291/dejan-atanackovic-covek-bez-jezika-1.html

http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/radio-beograd-3/3240345/dejan-atanackovic-covek-bez-jezika-2.html

https://www.danas.rs/kultura/dejan-atanackovic-ziveti-u-dva-grada-znaci-ziveti-i-u-dva-vremena/