VLADIMIR VELJAŠEVIĆ – SLOBODAN PAD

 

Slobodan pad – grafički roman Vladimira Veljaševića, piktogramski vodič kroz bezdogled Ljubomira Micića, stilska vežba o literaturi dadaizma i zenitizma, prvi je ovakav poduhvat Kabineta grafike Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i izdavačke kuće Besna kobila.

Veljašević, u svoj piktografički roman, pretače životni put i umetničku misao Ljubomira Micića, osnivača avangardnog pokreta zenitizam, donoseći delo puno nežnog humora i pronicljivih zapažanja o sudbini čoveka, pre svega antitradicionaliste i antimilitariste.

Vladimir Veljašević je rođen 1969. godine. Diplomirao je na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, na kojem je sada profesor.

Objavljivanje ove knjige pomoglo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Edicija Džambas, 120 strana, kolor, format B5, tvrdi povez.

Planirani izlazak iz štampe: 28. februar 2018.